Sessions d’equinoteràpia

Cavall de Troya està format per un equip de diferents àmbits, així com psicòleg, fisioterapeutes, equinoterapeutes i professionals del cavall. Aquest equip multidisciplinar creu en un tractament basat en la regularitat i la continuïtat perquè sigui una teràpia realment efectiva.

Per tot aixó hem creat un programa on es pugui abastar a un nombre elevat d’usuaris mantenint una teràpia efectiva. Tot i així tenim flexibilitat a l’hora d’establir els programes terapèutics, ja que s’ha de pensar en les múltiples variables que es poden donar en cada sessió.

Depenent de les necessitats dels usuaris, del seu grau d’autonomia i dels objectius que es pretenguin treballar a cada projecte educatiu i terapèutic, les sessions es poden fer de forma individual o en grup.

Pel que fa a la periodicitat de les sessions s’aconsella que sigui un cop per setmana, tan en el cas de la teràpia grupal com en la individual. Depenent de l’usuari, la teràpia individual es recomana que sigui més intensiva.

Les sessions d’equinoteràpia individual acostumen a tenir una durada d’entre 45 i 60 minuts, depenent de l’usuari, tolerància a l’esforç, del seu estat de salut, del grau d’autonomia, etc. La duració de la teràpia grupal la determinarà l’escola juntament amb els professionals de Cavall de Troya.

Teràpia individual

Les sessions individuals són recomanables per als usuaris que tenen un grau baix d’autonomía i necessiten més ajuda a l’hora de fer les diferents activitats, o bé a usuaris que es distreuen amb facilitat i tenen baixos nivells d’atenció i implicació. Treballant de forma individual, és més fàcil centrar l’atenció de l’usuari en la seva pròpia tasca.

Valoració Terapèutica: Entrevista amb pares/tutors de l’usuari, estudi d’informes mèdics i avaluació inicial per part dels terapeutes.
Elaboració d’un pla terapèutic: Es realitza un pla terapèutic de treball on s’establiràn els objectius del tractament, la freqüència,etc.
Valoració específica d’equinoteràpia: Aquesta valoració es realitzarà periòdicament amb l’objectiu d’anar avaluant millores, canvis o necessitat d’adaptació del tractament. Es valoraran aspectes com: actitud i relació amb el cavall, maneig del cavall peu a terra, postura i equilibri d’alt del cavall,etc.
Sessions: S’aniràn combinant les sessions sense cavall (activitats creatives, aprenentatges teorico-pràctics) amb les sessions amb el cavall (higiene del cavall, activitats peu a terra i monta terapèutica).
Registre de sessions: Cada sessió serà registrada i analitzada, d’aquesta manera anirem adaptant la tipologia de les sessions i observant la progressió del usuari.

Horaris teràpia individual: Dilluns, dimecres i divendres de 17:00h a 19:00h***

Teràpia Grupal:

Aquest tipus de sessions s’ofereixen per a grups d’escoles especials, centres ocupacionals i associacions. Es pacta una entrevista amb les persones responsables del grup per establir el pla de treball, el tipus d’activitat que es vol plantejar, el número d’usuaris per grup,etc.

Aquesta teràpia es realitzarà segons el perfil dels usuaris, els objectius del centre o escola, etc. Tot i ser una activitat grupal, es plantejaran objectius individualitzats per a cada usuari.

Quan es treballa en grup, és recomanable mantenir els mateixos membres del grup durant tot el programa i no anar canviant els usuaris, ja que és interessant que es creein vincles entre els companys i es promogui la integració al grup. D’aquesta manera els usuaris creen lligams afectius entre ells, prenen consciència de pertinença a un grup i milloren les seves habilitats socials i de comunicació. Així doncs, en les sessions en grup, els professionals del centre a més de fixar-nos en la manera com cada usuari interactua amb el seu cavall, també ens fixarem en la manera com cada un d’ells ho fa amb la resta de companys.

Poden ser:

Sessions puntuals: Es plantejen de forma lúdica.
Sessions continuades: Establim conjuntament els objectius terapèutics a treballar amb els usuaris.
Horaris teràpia grupal: De dilluns a divendres de 15:00h a 17:00h***

Les sessions seràn de dues hores, 1 cop per setmana.
Depenent de les necessitats del grup i del nombre d’usuaris, l’escola haurà de col·laborar amb els responsables necessaris per a cada grup.
Granja escola
A part de l’equinoteràpia i els cavalls, no hem d’oblidar que Cavall de Troya és una granja-escola. Convivim amb una gran varietat d’animals com gallines, ànecs, galls d’indi, coloms, conills, ovelles, cabres, vaca, rucs, ponis, cavalls, gossos i tortugues. Tots ells totalment socialitzats per poder-los tocar, gaudir i aprendre amb ells.

La nostra filosofia de treball està basada en la convivència amb la natura. L’objectiu principal és que els nens, des de ben petits, aprenguin a estimar i cuidar la natura que ens envolta i apropar-los a un entorn rural d’una granja on puguin observar i aprendre com viuen els animals, a donar-los de menjar, a passejar-los, netejar-los,etc. També viuran noves experiències pujant a cavall, poni o un ruc, com també fer una excursió pel bosc amb el nostre “burrotren”. Tenim una zona preparada per fer les activitats d’Aula de natura ( jocs de taula, educació ambiental, manualitats i tallers relacionats amb l’entorn, etc.).

El nostre propòsit és aconseguir que els nens passin estones divertides, però també que es produeixi un creixement personal, una millora amb la relació amb els companys i fomentar els valors com la responsabilitat, la solidaritat, el civisme, la convivència, etc.

Tan l’equinoteràpia com la granja escola, són activitats que es poden complementar, ja que pot ser interessant per alguns grups combinar la monta terapèutica amb la vida a la granja, sempre depenent de les necessitats i objectius de l’escola o centre que vingui a la granja.

 

Activitat extraescolar per educació especial

Aquesta extraescolar està pensada per nens d’educació especial, es faran activitats com: Cuidar l’hort, tractar amb els animals, portar a pasturar amb el ramal a les cabres i les ovelles, donar de menjar a tots els animals i en general totes les feines de la granja. També es realitzaran tallers de manualitats i jocs relacionats amb la vida a la granja.

Aquestes tasques es realitzaran de forma lúdica però se’ls inculcarà una responsabilitat amb els animals, l’hort i la natura en general.

Horaris extraescolars educació especial: Dimarts i dijous de 17:30 a 19:30h***

***hores concertades

Disponibilitat: tot l’any, adaptat als usuaris.

equinoterapia-3
equinoterapia-2